Privatumo politika

Privatumo politika

1. Privatumo politika kurso dalyviams

Laikydamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (EB oficialusis leidinys L 119, 2016 m. balandžio 4 d.) 13 str., pranešame, kad:
1) Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Yawal S.A.“ bendrovė, kurios buveinė įsikūrusi adresu ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby;
2) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik kurso organizavimo tikslais, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR) 6 str. 1b dalimi (sutarties vykdymui būtini duomenys);
3) Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai, pagal įstatymus turintys teisę gauti asmens duomenis, asmens duomenų tvarkytojai bei administratoriaus partneriai; 
4) Jūsų asmens duomenys bus saugomi 6 metus; 
5) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą bei teisę duomenis perkelti; 
6) Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
7) asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakę pateikti duomenis, galite netekti teisės dalyvauti kursuose.

2. Privatumo politika „Yawal S.A.“ klientams

Laikydamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (EB oficialusis leidinys L 119, 2016 m. balandžio 4 d.) 13 str., pranešame, kad:
1) Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Yawal S.A.“ bendrovė, kurios buveinė įsikūrusi adresu ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby;
2) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutarčių vykdymo ir prekių tiekimo tikslais, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR) 6 str. 1b dalimi (sutarties vykdymui ir prekių tiekimui būtini duomenys);
3) Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai, pagal įstatymus turintys teisę gauti asmens duomenis, dalyvaujantys sutarties vykdyme, asmens duomenų tvarkytojai, draudimo bendrovės, akcinė bendrovė „Ekonominės informacijos biuro nacionalinis skolų registras“; 
4) Jūsų asmens duomenys bus saugomi 6 metus, pasibaigus duomenų tvarkymo pagal sudarytą sutartį laikotarpiui; 
5) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą bei teisę duomenis perkelti; 
6) Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
7) asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius pateikti duomenis, gali būti atsisakyta sudaryti sutartį arba pristatyti produktus. 

3. Privatumo politika rangovams ir tiekėjams

Laikydamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (EB oficialusis leidinys L 119, 2016 m. balandžio 4 d.) 13 str., pranešame, kad:
1) Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Yawal S.A.“ bendrovė, kurios buveinė įsikūrusi adresu ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby;
2) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sutarties vykdymo tikslais, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR) 6 str. 1b dalimi (sutarties vykdymui būtini duomenys);
3) Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai, pagal įstatymus turintys teisę gauti asmens duomenis, bei asmens duomenų tvarkytojai;
4) Jūsų asmens duomenys bus saugomi 6 metus; 
5) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą bei teisę duomenis perkelti; 
6) Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
7) asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius pateikti duomenis, gali būti atsisakyta sudaryti sutartį.

4. Privatumo politika rinkodarai

Laikydamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (EB oficialusis leidinys L 119, 2016 m. balandžio 4 d.) 13 str., pranešame, kad:
1) Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Yawal S.A.“ bendrovė, kurios buveinė įsikūrusi adresu ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby;
2) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi rinkodaros tikslais, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR) 6 str. 1a dalimi (asmens sutikimas – naujienlaiškio prenumerata) bei 6 str. 1f dalimi (teisėtas administratoriaus arba trečiosios šalies interesas);
3) teisėtas administratoriaus arba trečiosios šalies interesas yra tiesioginė rinkodara; 
4) Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai, pagal įstatymus turintys teisę gauti asmens duomenis, bei asmens duomenų tvarkytojai;
5) Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki sutikimo atšaukimo arba prieštaravimo asmens duomenų saugojimui pateikimo dienos; 
6) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, teisę duomenis perkelti ir teisę pateikti prieštaravimą duomenų saugojimui; 
7) Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
8) asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius pateikti duomenis, nebus galima siųsti Jums komercinę informaciją.

5. Privatumo politika formoms kontaktui

Laikydamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (EB oficialusis leidinys L 119, 2016 m. balandžio 4 d.) 13 str., pranešame, kad:
1) Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Yawal S.A.“ bendrovė, kurios buveinė įsikūrusi Herbų vietovėje, adresu ul. Lubliniecka 36;
2) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kontakto su Jumis tikslais, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR) 6 str. 1f dalimi (teisėtas administratoriaus interesas);
3) Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai, pagal įstatymus turintys teisę gauti asmens duomenis, bei asmens duomenų tvarkytojai;
4) Jūsų asmens duomenys bus saugomi 6 metus; 
5) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą bei teisę duomenis perkelti; 
6) Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
7) asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius pateikti duomenis, gali būti atsisakyta priimti paraišką.


6. Privatumo politika ieškantiems darbo

Laikydamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (EB oficialusis leidinys L 119, 2016 m. balandžio 4 d.) 13 str., pranešame, kad:
1) Jūsų asmens duomenų valdytoja yra „Yawal S.A.“ bendrovė, kurios buveinė įsikūrusi Herbų vietovėje, adresu ul. Lubliniecka 36;
2) Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik dabartinio ir būsimo įdarbinimo poreikiams, remiantis 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo reglamento dėl asmens duomenų apsaugos (BDAR) 6 str. 1a dalimi bei 1974 m. birželio 26 d. Darbo kodekso nuostatomis;
3) Jūsų asmens duomenų gavėjais bus tik subjektai, pagal įstatymus turintys teisę gauti asmens duomenis, bendradarbiaujantys įdarbinimo proceso metu bei asmens duomenų tvarkytojai; 
4) Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik įdarbinimo laikotarpiu arba tik šio ir būsimo įdarbinimo laikotarpiu, priklausomai nuo Jūsų duoto sutikimo;
5) Jūs turite teisę į prieigą prie savo asmens duomenų, teisę reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti arba nesutikti su jų tvarkymu, teisę perkelti duomenis bei teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą; 
6) Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
7) asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau atsisakius pateikti duomenis, įdarbinimo proceso metu Jūsų prašymas nebus svarstomas.

 

Partneriai