Obligația de informare

Obligația de informare


1. Clauza pentru persoanele participante la training

Conform art. 13 din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (J.O. UE L 119 din 04.05.2016), vă informez că: 
1) administratorul datelor dvs. personale este Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby 
2) Datele dvs. personale vor fi prelucrate în legătură cu efectuarea trainingului, în baza: Art. 6 alin. 1 lit. b - date necesare pentru realizarea contractului - din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) 
3) destinatarii datelor dvs. personale vor fi exclusiv entități autorizate pentru prelucrarea datelor personale, numai în baza prevederilor legale, precum și entități de prelucrare și partenerii administratorului 
4) Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe o perioadă de 6 ani 
5) aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, la modificarea, ștergerea sau la limitarea prelucrării și dreptul de transfer al datelor 
6) aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control 
7) furnizarea datelor personale este benevolă, însă refuzul furnizării datelor poatea avea ca efect refuzul participării la training

2. Clauză pentru Clienții Yawal SA

Conform art. 13 din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (J.O. UE L 119 din 04.05.2016), vă informez că: 
1) administratorul datelor dvs. personale este Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) Datele dvs. personale vor fi prelucrate în legătură cu realizarea contractului și livrarea mărfii, în baza: Art. 6 alin. 1 lit. b - prelucrare necesară pentru realizarea contractului și livrare - din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) 
3) destinatarii datelor dvs. personale vor fi entități autorizate pentru prelucrarea datelor personale, numai în baza prevederilor legale, entități participante la realizarea contractului, entități de prelucrare, societăți de asigurări, Registrul Național al Debitorilor BIG SA 
4) Datele dvs. personale vor fi păstrate pe o perioadă de 6 ani de la momentul încetării prelucrării în cadrul contractului încheiat 
5) aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, dreptul la modificarea, ștergerea sau la limitarea prelucrării, dreptul de transfer al datelor, 
6) aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control 
7) furnizarea datelor personale este benevolă, însă refuzul furnizării datelor poatea avea ca efect refuzul încheierii contractului și livrării produsului

3. Clauză pentru Contractanți / Prestatori și furnizori

Conform art. 13 din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (J.O. UE L 119 din 04.05.2016), vă informez că: 
1) administratorul datelor dvs. personale este Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby
2) Datele dvs. personale vor fi prelucrate în legătură cu realizarea contractului, în baza: 
Art. 6 alin. 1 lit. b - prelucrare necesară pentru realizarea contractului - din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) 
3) destinatarii datelor dvs. personale vor fi exclusiv entități autorizate pentru prelucrarea datelor personale, numai în baza prevederilor legale, precum și entități de prelucrare 
4) Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe o perioadă de 6 ani 
5) aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, la modificarea, ștergerea sau la limitarea prelucrării și dreptul de transfer al datelor 
6) aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control 
7) furnizarea datelor personale este benevolă, însă refuzul furnizării datelor poatea avea ca efect refuzul încheierii contractului

4. Clauză pentru marketing

Conform art. 13 din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (J.O. UE L 119 din 04.05.2016), vă informez că: 
1) administratorul datelor dvs. personale este Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby 
2) Datele dvs. personale vor fi prelucrate în scop de marketing, în baza: 
Art. 6 alin. 1 lit. a – acordul persoanei (subscriere newsletter) și 
Art. 6 alin. 1 lit. f - interesul întemeiat legal al administratorului sau al părții terțe - din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) 
3) Interesul întemeiat legal al administratorului sau al părții terțe este marketingul direct 
3) destinatarii datelor dvs. personale vor fi exclusiv entități autorizate pentru prelucrarea datelor personale, numai în baza prevederilor legale, precum și entități de prelucrare 
4) Datele dvs. personale vor fi prelucrate până la data revocării acordului sau până la data depunerii opoziției 
5) aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, la modificarea, ștergerea sau la limitarea prelucrării, dreptul de transfer al datelor și dreptul de depunere a opoziției față de prelucrare 
6) aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control 
7) furnizarea datelor personale este benevolă, însă refuzul furnizării datelor poatea avea ca efect imposibilitatea trimiterii informației comerciale

5. Clauza pentru formularele de contact

Conform art. 13 din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (J.O. UE L 119 din 04.05.2016), vă informez că: 
1) administratorul datelor dvs. personale este Yawal SA, ul. Lubliniecka 36, 42-284 Herby 
2) Datele dvs. personale vor fi prelucrate în scop contactării, în baza: Art. 6 alin. 1 lit. f din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) ca interes justificat al administratorului
3) destinatarii datelor dvs. personale vor fi exclusiv entități autorizate pentru prelucrarea datelor personale, numai în baza prevederilor legale, precum și entități de prelucrare
4) Datele dvs. personale vor fi păstrate pe o perioadă de 6 ani 
5) aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, la modificarea, ștergerea sau la limitarea prelucrării și dreptul de transfer al datelor 
6) aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control 
7) furnizarea datelor personale este benevolă, însă refuzul furnizării datelor poatea avea ca efect refuzul primirii notificării

6. Clauză informativă pentru candidații pe post

Conform art. 13 din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (J.O. UE L 119 din 04.05.2016), vă informez că:
1) administratorul datelor dvs. personale este Yawal S.A. cu sediul la Herbach, ul. Lubliniecka 36
2) Datele dvs. personale vor fi prelucrate pentru recrutarea actuală și viitoare - în baza: Art. 6 alin. 1 lit. a din regulamentul general privind protecția datelor personale din data de 27 aprilie 2016 (GDPR) și a Codului Muncii 
3) destinatarii datelor dvs. personale vor fi exclusiv entități autorizate pentru prelucrarea datelor personale, în baza prevederilor legale și entități colaboratoare în procesul de recrutare, entități care prelucrează
4) Datele dvs. personale vor fi păstrate pe perioada recrutării sau pe perioada recrutării actuale sau viitoare, în funcție de acordul exprimat de dvs.,
5) aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, dreptul la modificarea, ștergerea acestora sau la limitarea prelucrării, dreptul de opoziție împotriva prelucrării, dreptul de transfer al datelor, dreptul de retragere a acordului în orice moment,
6) aveți dreptul de a depune o plângere către organul de control,
7) furnizarea datelor personale este benevolă, însă refuzul furnizării datelor va avea ca efect neluarea în considerare a ofertei dvs. de muncă în procesul de recrutare

 

Parteneri